Условия за наемане


Изисквания към Наемателя

 • Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да имат 21 навършени години и минимум 1 година стаж като шофьор, с изключение на шофьори на и над 30-годишна възраст.
 • Наемателят трябва да има навършени 23 години, за да му се предостави автомобил от следните класове: IVMR, FVMR, DDAV, DFAR CFAR, IDAH, IWAH, SFAR, RFBR, FDAR, FWAR, PDAR, EDAE, HDAE, CDAE, CTAR и FDAD.
 • Наемателят трябва да има навършени 25 години и не по-малко от 5 години шофьорски стаж, за да му се предостави автомобил от следните класове: FFAD, LDAR, WDAR и UFAR.
 • Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да притежават редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта и свидетелство за управление на МПС (СУМПС). В случай, че клиентът предостави Шофьорска книжка, която НЕ е издадена от държава членка на Европейското Икономическо Пространство (ЕИП) или конфедерация Швейцария, той трябва да предостави международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригинално СУМПС (винаги трябва да се предостави и оригинал на шофьорска книжка) и да попълни декларация на място в наш офис при отдаване. Международна шофьорска книжка може да бъде заявена и получена онлайн на тази страница.
 • Трябва да бъде направена частична или пълна предплата при резервиране, да се плати остатъка за наема на място, ако има такъв и да бъде оставен гаранционен депозит на място при наемането на автомобила.

Моля, обърнете внимание: Шофьорски книжки тип Operator Licenses не се приемат. Лични документи и шофьорски книжки трябва да са валидни през целия период на наема.

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Какво е включено в цената на наема

 • Наем на автомобил
 • Застраховка „Гражданска отговорност“
 • Стандартно покритие CDW + TP
 • Пътна такса - винетка за територията на Република България
 • Неограничен пробег
 • Зимни гуми (от 1 ноември до 31 март)
 • Заместващ автомобил при технически проблем с наетия автомобил, който се дължи на нормална амортизация или фабричен дефект
 • Безплатна отмяна на резервацията (до 72 часа преди наема)
 • ДДС 20%
 • Такси за плащане с карти Visa и Mastercard

Период на наемане

Минимален наемен период 24 часа. При запитване за период по-кратък от 24 часа, наемът ще се калкулира като за пълни 24 часа. При закъснение за връщане на автомобила след изтичане на договора за наем клиентът се таксува както следва: до 1 час – прилага се еднократна такса (ЕТ) съгласно периода: Период 1 (01.05-30.09) – 70,41 лв. / 36 €, Период 2 (01.10-30.04) – 35,20 лв. / 18 €; от 1 до 4 часа – ЕТ + 1 наемен ден + допълнителни такси; от 4 до 24 часа – ЕТ + 2 наемни дни + допълнителни такси; над 24 часа – всеки следващ ден: ЕТ + 2 наемни дни + допълнителните такси.

Гориво

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар и по условия на договора трябва да бъде върнат с пълен резервоар. При връщане на автомобила с непълен резервоар, клиентът заплаща такса "Липсващото гориво" на цена 1,50 €/л. и административна такса в размер на 15 €, освен в случаите, когато е заплатил такса „Prepaid fuel”.
Електромобилите се предоставят със заряд от 80% до 90%. При връщане на електромобил със заряд на батерията под 80%, клиентът заплаща липсващата електроенергия по 0.50 € за kWh и административна такса в размер на 15 €.

Гаранционен депозит

При наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да остави депозит с дебитна или кредитна карта (Visa или Mastercard), издадена на негово име. Банковата карта трябва да е с валидност минимум до края на наема. Депозитът е със срок на валидност от 25 дни след началото на наема. Ако наема е с продължителност над 25 дни, Наемателят е длъжен да посети най-близкия офис на фирмата или чрез предоставен от Наемодателя линк за предоставяне на депозит да направи нов депозит, преди изтичането на 25-тия ден от началото на наема.
Стойността на депозита зависи от избрания клас на автомобил и избрания тип покритие. За луксозните коли, депозит е възможен само с кредитна карта.
В случай че е заявено "Излизане в чужбина", депозитът се удвоява.
В случай че клиентът е млад шофьор, депозитът се удвоява.

Процедура по авторизация и анулиране на авторизация по кредитна/дебитна карта

В деня на получаване на автомобила, сумата за депозита се блокира /авторизира/ по Вашата кредитна/дебитна карта, а след това се разблокира /анулиране на авторизацията/ веднага щом колата е проверена при връщането й. Повече информация можете да намерите тук.

Клас автомобил
SIPP код
Депозит по карта при закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
Депозит по карта без закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
Депозит по карта при закупено
допъл. покритие
PREMIUM PROTECTION
ECMR, EDMR200 €600 €30 €
HDMV, HDMR, EDAE250 €750 €30 €
CDMR, DDMV, IDMR, IVMR, HDAR, HDAV, HDAE300 €900 €30 €
CDAR, DDAV, CFAV, CFAR, DFAR, IWAH, IDAH, CWAR400 €1200 €30 €
FVMR, SFAR, FDAR, FWAR, IFAR, RFBR, PDAR, CDAE, DDAE, CTAR, FDAD500 €1500 €30 €
LDAR*600 € с кр. карта1800 € с кр. карта30 €
WDAR*, UFAR*, FFAD*800 € с кр. карта2400 € с кр. карта30 €

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.
*Депозитът е задължително по кредитна карта

Начин на плащане

При направата на резервация можете да извършите частично предплащане (15% от крайната цена) или пълно предплащане с:

 • кредитна/дебитна карта
 • банков превод
 • в брой в един от нашите офиси
 • в мрежата на EasyPay

Картата Ви ще бъде таксувана с основание „Modul EOOD” – името на нашата фирма. Ако е извършена частична предплата, Наемателят трябва да заплати оставащата сума при наемането на автомобила. Възможните методи за плащане са Visa, Мastercard, банков превод или плащане в брой. Плащания в брой се приемат само в български лева.
Цените, посочени на сайта са в евро и лева. Плащанията се извършват в български лева по курса на БНБ.

Покритие и застраховки

 • Гражданска отговорност – включена в цена и е задължителна на територия на Република България
 • Базово покритие – ограничаване на отговорността при щета (CDW) или кражба (TP) до размера на депозита. Важи само при представянето на протокол от КАТ и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил. Не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи средства, както и при неспазването на закона за движение по пътищата. Включено в цената на наема.
 • Такси „TOP PROTECTION” и „PREMIUM PROTECTION” ограничават отговорността на Наемателя за нанесени щети по екстериора на автомобила, пожар или кражба, при спазване на Общите условия за наем.

Анулиране

Потвърдена резервация може да бъде отказана/променена до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на такси. При отказ/промяна на резервацията по-малко от 72 часа преди началото на наемния период, клиентът дължи неустойка в размер на 15% от стойността на резервацията, но не по-малко от един наемен ден, както и стойността на таксата за доставка при отказ/промяна на резервацията, по-малко от 24 часа преди началото на наемния период. В неустойката не се включват допълнителните услуги включени в резервацията.

Неявяване “No Show”

В случай че клиент не се яви до 4 часа след началния час на резервацията, която е направил, резервацията се счита за анулирана, а клиентът дължи неустойка в пълния размер на таксата за доставка и 15% от размера на резервацията, но не по-малко от един наемен ден. В неустойката не се включват допълнителните услуги включени в резервацията.
За неявяване се приемат случаите, когато Наeмателят:

 • желае да отмени резервацията, но не ни уведоми преди да започне наемът;
 • поради някакви обстоятелства не успее да вземе колата в уговорения час и дата и не е уведомил за това. Изключение правят Наематели, които са посочили, че пристигат с полет и са предоставили неговия номер, а закъснението им се дължи именно на закъснял полет;
 • не успее да предостави валидни лична карта, шофьорска книжка и международна шофьорска книжка, които се изискват при вземане на автомобила;
 • не разполага с достатъчно средства, за да плати пълната цена на резервацията и/или няма възможност да остави депозит за автомобила според условията за съответния клас;

Промяна на предстояща резервация

Промени по резервация Наемателят може да прави, чрез запитване по имейл или чрез телефонно обаждане до нашата централа. Потвърдена резервация може да бъде променена до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на такси. При промяна на периода за наема се преизчислява и прекалкулира наемната цената по текущи цени за новия период.
В случай, че Наемателят е резервирал кола през наш партньор - резервационна система – всички промени преди настъпване на наема се обработват директно от резервационната система, през която Наемателят е резервирал. За всякакви промени по резервация е необходимо да се свържете с тях. В тези случаи Top Rent A Car само изпълнява услугата.

Промяна/Удължаване на резервация след началото на наема

При желание на Наемателя да удължи резервацията си, същият трябва писмено да заяви това, минимум 48 часа преди изтичането на договора. Наемателят може да удължи срока на договора, респективно ползването на автомобила, само при получено писмено потвърждение от Наемодателя и след извършено в рамките на 24 часа плащане след получено потвърждение за удължението. Цената при удължаване на резервация се изчислява по актуален ценоразпис на база общ брой наемни дни. Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация възможно най-рано, поради опасността от изчерпване на наличностите. В случай че клиента не плати продължението си преди изтичането на текущият му договор, е възможно да подлежи на определените в Общите условия на договора за наем неустойки за закъснение.
Когато наемът включва излизане в чужбина, при удължаване на пълномощното, следва да бъде издадено допълнително пълномощно, като за това се заплаща такса, в размер на 50% от стойноста на първоначално издаденото пълномощно.

ВАЖНО: След потвърждение от Наемодателя за възможността за удължаване на наема, Наемателят трябва да извърши плащане за допълнителните наемни дни, в рамките на 24 часа от този момент, за да се потвърди удължаването на договора. Продължение се потвърждава само след получено плащане в гореспоменатия срок, но не по-късно от датата и часът, до който е валиден договора. След извършване на плащането, необходимите документи ще бъдат налични в офиса на компанията, в който е бил предоставен автомобилът. Top Rent A Car не носи отговорност за последствията в случай че клиентът не се е явил за взимане на документите.

Допълнителни такси

Такса TOP PROTECTION – допълнително покритие към договора

По желание на клиента може да бъде добавена към договора при резервиране или на място в наш офис, при взимане на автомобила, както и по време на наема, за което се съставя нов договор и приемо-предавателен протокол.

Такса TOP PROTECTION дава следните предимства:

 • При наличие на щети, с изключение на такива по долната повърхност на автомобила, настъпили в следствие на едно събитие, на до 3 съседни елемента с до една деформация по един от трите, без да е нарушена целостта на елемента, за които няма законово основание съгласно ЗДвП или други нормативни актове да бъде издаден документ, удостоверяващ настъпило събитие от компетентните държавни органи, депозитът на Наемателя ще бъде възстановен в пълен размер, след като попълни пред представител на Наемодателя „Декларация за настъпило събитие“.
 • При ПТП, щета, пожар или кражба на територията на Република България Наемателят ще получи заместващ автомобил в най-близкия офис на Наемодателя в срок до 3 работни дни.
 • При ПТП, щета или пожар на територията на Република България разходите за транспорт и пътна помощ на увредения автомобил ще бъдат заплатени от Наемодателя. В случай на ПТП или щета извън границите на Република България Наемателят е длъжен да покрие само разходите по придвижването на наетия автомобил до границата на Република България.
 • Ограничава отговорността за нанесени щети: по стъкла в пълен размер, по гуми и тасове в размер до 195,58 лв. / 100 €, по джанти в размер до 391,17 лв. / 200 €, при попълване на „Декларация за настъпило събитие“
 • Намалява отговорността на НАЕМАТЕЛЯ при необходимост от заплащане на административната такса по чл. 31.1 с 50%.
 • Тройно по-нисък депозит

При наличие на щети, различни от по-горе описаните такса „TOP PROTECTION“ ще важи само и единствено за щети, които са удостоверени с документ от КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове или друг документ, потвърждаващи факта за настъпване на събитието и при условие, че Наемодателят е бил уведомен за настъпилия инцидент не по-късно от 24 часа.

Такса „TOP PROTECTION“ ограничава отговорността на НАЕМАТЕЛЯ за щети възникнали при до ЕДНО събитие по време на наема. Ако НАЕМАТЕЛЯ иска да продължи наема си с включен „TOP PROTECTION“, то той трябва отново да заплати съответната такса за дните до края на наемния период. Ако НАЕМАТЕЛЯ откаже да заплати съответната такса, при наличие на други събития, то същия носи пълна материална отговорност съгласно чл. 25.

Клас автомобил
SIPP код
Такса
TOP PROTECTION
EDMR, ECMR12 €
HDMV, HDAR13 €
HDMR, CDMR, IDMR, HDAV, CFAV, EDAE, CWAR15 €
IVMR, DDAV, CFAR, DFAR, IDAH, IWAH, HDAE, CTAR18 €
FVMR,FDAR, FWAR, SFAR, RFBR, PDAR, CDAE, FDAD20 €
LDAR25 €
WDAR, FFAD, UFAR30 €

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Такса PREMIUM PROTECTION – допълнително покритие към договора

По желание на клиента може да бъде добавена към договора при резервиране или на място в наш офис, при взимане на автомобила, както и по време на наема, за което се съставя нов договор и приемо-предавателен протокол.
Такса “PREMIUM PROTECTION”, включва правата по такса “TOP PROTECTION” и дава следните допълнителни права на Наемателя:

 • При наличие на щети по автомобила, включително и щети по долната повърхност на автомобила, настъпили в следствие на събитие, за което няма законово основание съгласно ЗДвП или други нормативни актове да се издаде документ, удостоверяващ настъпило събитие от компетентните държавни органи, то депозитът на Наемателя ще бъде възстановен в пълен размер, след като попълни пред представител на Наемодателя „Декларация за настъпило събитие“.
 • При ПТП, щета, пожар или кражба на територията на Република България Наемателят ще получи заместващ автомобил до посочен от Наемателя адрес, намиращ се на територията на страната в срок до 1 работен ден.
 • Освобождава от отговорност за нанесени щети по гуми, джанти, тасове и стъкла, при попълване на „Декларация за настъпило събитие“.
 • Намалява отговорността на НАЕМАТЕЛЯ при необходимост от заплащане на административната такса по чл. 31.1 с 50%.
 • Депозит в размер на 30 €, независимо от класа на избрания автомобил. Депозита за това покритие, може да бъде предоставен само и единствено с кредитна карта.

Такса „PREMIUM PROTECTION“ ограничава отговорността на НАЕМАТЕЛЯ за щети възникнали при до ЕДНО събитие по време на наема. Ако НАЕМАТЕЛЯ иска да продължи наема си с включен „PREMIUM PROTECTION“, то той трябва отново да заплати съответната такса за дните до края на наемния период. Ако НАЕМАТЕЛЯ откаже да заплати съответната такса, при наличие на други събития, то същия носи пълна материална отговорност съгласно чл. 25.


Клас автомобил
SIPP код
Такса
PREMIUM PROTECTION
ECMR, EDMR, HDMV, HDMR, CDMR, DDMV, IDMR, HDAR, HDAV, CDAR, CWAR, EDAE25 €
IVMR, DDAV, CFAV, CFAR, CTAR, DFAR, IDAH, IWAH, HDAE30 €
FDAR, DDAE, CDAE35 €
FVMR, FDAD, FWAR, SFAR, IFAR, RFBR, PDAR, LDAR40 €
WDAR, UFAR, FFAD50 €

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Такса CROSS BORDER - излизане в чужбина

Наеми извън страната са възможни при предварителна заявка и одобрение до съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна. Пълномощните се издават със срок на валидност до края на наема, но не повече от 25 дни. При наем на автомобил с пълномощно за излизане в чужбина по-дълъг от 25 дни, клиентът трябва да заплати още веднъж таксата за пълномощното в пълен размер.

След потвърждение от Top Rent A Car, Наемателят трябва да изпрати сканирано копие на шофьорска книжка и данни по паспорт за издаване на необходимите документи - най-малко 1 работен ден преди началото на наема. Възможно е да има ограничения.

Клас автомобил SIPP Код Административна такса Депозит при закупено допъл. покритие TOP PROTECTION Депозит без закупено допъл. покритие TOP PROTECTION Депозит при закупено допъл. покритие PREMIUM PROTECTION
ECMR, EDMR80 €400 €1200 €30 €
EDAE80 €500 €1500 €30 €
HDMV, HDMR90 €500 €1500 €30 €
CDMR, DDMV, HDAR, HDAV90 €600 €1800 €30 €
CDAR, CWAR90 €800 €2400 €30 €
IDMR, HDAE100 €600 €1800 €30 €
DDAV, CFAV100 €800 €2400 €30 €
IVMR110 €600 €1800 €30 €
CFAR, DFAR, IDAH, IWAH120 €800 €2400 €30 €
DDAE, CDAE, CTAR120 €1000 €3000 €30 €
FVMR, FDAR, FWAR, SFAR, IFAR, RFBR, FDAD130 €1000 €3000 €30 €
PDAR160 €1000 €3000 €30 €
LDAR160 €1200 € с кр. карта3600 € с кр. карта30 €
WDAR, UFAR, FFAD160 €1600 € с кр. карта4800 € с кр. карта30 €

Наем в други държави, различни от горепосочените е възможен след изрично потвърждение от страна на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта за административна такса и депозит.

Вижте повече за излизане в чужбина тук.
Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Такса “Additional Driver” – допълнителен шофьор

При вземане на автомобила Наемателят и всеки допълнителен шофьор, които ще управлява наетия автомобил е длъжен лично да представи валидни документи - свидетелство за управление на МПС и лична карта или паспорт валидни до края на срока на наемния период. Всеки допълнителен шофьор е необходимо да бъде вписан в договора и да положи подпис. Всички шофьори са солидарно отговорни по време на наема.

Такса "Young Driver" – млад шофьор

Наематели на възраст от 21 до 23 години се третират като „Млад шофьор“. Ако поне един от шофьорите е „Млад шофьор“, действат следните условия:

 • Има ограничен брой класове на автомобили, които Наемателя може да управлява – ECMR, EDMR, HDMV, HDMR, CDMR, IDMR, HDAR, HDAV, CFAV, DDMV, IVMR
 • Начислява се допълнителна такса в размер 7,20 €/ден
 • Депозитът се удвоява, освен ако не е закупено допълнително покритие PREMIUM PROTECTION

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Такса “Late service fee” – Такса "Късно обслужване"

Можете да проверите работното време на избрания от Вас офис тук. Офисите на летища могат да обслужват клиенти денонощно.
При резервация за градовете Варна, Бургас, Пловдив в часовия диапазон от 19:01 до 08:29 и за град София в часовия диапазон 21:01 до 08:29, в цената е включена такса „Late service fee” (Такса "Късно обслужване”).
Молим да обърнете внимание, че ако при първоначалното резервиране са посочени часове на вземане и/или връщане на автомобила различни от горе посочените диапазони и в последствие настъпи промяна на часовете и те попадат в по-горе посочените, се начислява допълнителна такса “Late service fee“ от 24 € с ДДС за всяко предаване и/или приемане на автомобила.

Официални празници

По време на официални празници Великден, Коледа (24.12, 25.12, 26.12), Нова Година (31.12, 01.01) градските ни офиси не обслужват клиенти, всички клиенти ще бъдат насочвани към офисите ни на Летище. При вземане или връщане на автомобил по време на официални празници ще се начислява допълнителна такса в размер 24 евро за манипулация.
В периода от 31 Декември 19:00 до 01 Януари 10:00 – офисите на Top Rent A Car не обслужват клиенти.

Доставка и еднопосочен наем

Top Rent А Car има развита мрежа от офиси като обслужва клиенти по всички международни Летища, градски офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна и също така сезонни офиси по Черноморието.
Можете да наемете кола от всеки един офис на Top Rent А Car и да я върнете в същия или друг офис на фирмата (ще се начисли допълнителна такса Еднопосочен наем). Списък със всички адреси можете да намерите тук.

Еднопосочен наем

След предварителна заявка е възможна доставка или връщане на автомобила до друг град или офис на Top Rent A Car и съседните държави. Примерни еднопосочни наеми:

Наемане ВръщанеСумаНаемане ВръщанеСума
София - кв. Младост Летище София20 €София - централен офис Летище София20 €
София Бургас150 €Бургас Варна85 €
София Варна160 €Бургас Приморско65 €
София Пловдив85 €Бургас Созопол25 €
София Банско100 €Варна Албена25 €
София Боровец80 €Варна Обзор40 €
София Пампорово170 €Варна Балчик40 €
София Солун300 €София Букурещ510 €

При връщане на автомобил в офисa ни на Летище София, се начислява допълнителна такса "In terminal drop off" за връщане на терминала в размер на 20 евро.
Повече еднопосочни наеми можете да видите тук.

Доставки:

Освен това, можете да резервирате кола с доставка до хотел, апартамент, автосервиз или всеки един адрес. Примерни дестинации:

Дестинация Сума Дестинация Сума
София - Летище0 €Бяла10 € / 40 €
София - Доставка до адрес20 €Добрич50 €
Пловдив - Летище0 €Елените10 € / 20 €
Пловдив - Офис0 €Златни пясъци10 € / 15 €
Пловдив - Доставка до адрес10 €Китен65 €
Варна - Летище0 €Несебър10 € / 20 €
Варна - Офис0 €Обзор10 € / 40 €
Варна - Доставка до адрес10 €Пампорово80 €
Бургас - Летище0 €Поморие10 € / 20 €
Бургас - Офис0 €Равда10 € / 20 €
Бургас - Доставка до адрес10 €Св. Константин и Елена10 € / 15 €
Албена15 € / 25 €Свети Влас10 € / 20 €
Ахелой10 € / 20 €Слънчев бряг10 € / 20 €
Балчик20 € / 40 €Слънчев ден10 € / 15 €
Банско100 €Созопол10 € / 25 €
Благоевград80 €Солун - Гърция300 €
Боровец80 €Букурещ - Румъния300 €

Всички локации, за които доставките имат посочени две стойности се отнасят за летен / зимен сезон. Летният сезон е с период от 01.05 до 30.09, зимният сезон - от 01.10 до 30.04, освен ако друго не е посочено в информацията за офиса, обслужващ дестинцията.
Подробен списък можете да видите тук.
Ако автомобилът е върнат на мястото, на което е доставен се начислява втора такса.

Такса "Prepaid fuel" - предплатено гориво/ електроенергия

При заплащане на такса „Prepaid fuel”, клиентът предплаща стойността на горивото и получава правото да върне автомобила с непълен резервоар.

Клас автомобилТакса предплатено гориво/ електроенергия
Citroen C3 ECMR75 €
Hyundai i20 EDMR70 €
Renault Clio V HDMV90 €
Peugeot 208 HDMR75 €
Citroen C4 CDMR85 €
Opel Astra DDMV85 €
Toyota Corolla IDMR85 €
VW Caddy IVMR85 €
Ford Custom FVMR130 €
Renault Clio V aut HDAR90 €
Peugeot 208 aut HDAV75 €
Peugeot 308 CDAR85 €
Peugeot 308 estate CWAR85 €
Opel Crossland CFAV75 €
VW Golf aut DDAV85 €
VW T-Roc CFAR85 €
VW T-Roc Cabrio CTAR85 €
Peugeot 2008 aut DFAR70 €
Toyota Corolla sedan HYBRID IDAH75 €
Toyota Corolla estate HYBRID IWAH75 €
VW Passat/Arteon Estate aut FWAR110 €
VW Passat aut FDAR110 €
VW Arteon sedan aut FDAD110 €
Hyundai Tucson aut SFAR90 €
VW Tiguan IFAR100 €
Hyundai Tucson 4x4 aut RFBR90 €
BMW 118i PDAR75 €
Mercedes C-class LDAR110 €
Mercedes E-class WDAR110 €
VW Touareg 2019 aut FFAD125 €
Dacia Spring Electric EDAE15 €
Peugeot e-208 electric HDAE25 €
Opel Mokka-e electric DDAE25 €

Допълнително оборудване и услуги

За допълнителното оборудване и услуги се прилага такса на ден, както следва:

Допълнително оборудване и услугиЦена на денМаксимална цена
Допълнителен шофьор3,60 €80 €
Детско столче4,80 €80 €
Помощно детско столче (бустър)3,60 €40 €
Кабели/Вериги за сняг (закупуване - остават за клиента)35 € еднократна такса
Mobile WiFi HOTSPOT3,00 €

След предварителна писмена заявка от страна на НАЕМАТЕЛЯ и писмено одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, могат да бъдат премахнати рекламните стикери от резервирания автомобил. Начислява се еднократна такса в размер на 20 € за лек автомобил и такса по индивидуална оферта за 9-местни и товарни автомобили. Възможни са ограничения.

Други въпроси

My Top програма за лоялни клиенти

MyTop програмата е предназначена за нашите редовни клиенти. C персоналният акаунт може лесно да управлявате резервациите си. Управлението става посредством e-mail.

Top Rent A Car предоставя отстъпки на своите лоялни клиенти. След първата потвърдена резервация, Наемателят получава регистрация в сайта ни и следните отстъпки за следващи резервации:

 • След 1-ва потвърдена резервация - 3%
 • След 2-ра потвърдена резервация - 5%
 • След 3-та потвърдена резервация - 10%
 • След 6-та потвърдена резервация - 15%

Повече за нашата програма за лоялни клиенти можете да видите тук.

Какво не покриват застраховките и допълнителните такси

 • Липсващи детайли или аксесоари (оборудване)
 • Повреди по интериора на автомобила
 • Липси или повреди по лични вещи на наемателя
 • Повреди, които са настъпили поради нарушаване на ЗДВП
 • Всички видове повреди, които са настъпили при управляване на кола от лице, невписано в договора за наем
 • Всички повреди, настъпили след края на наемния период, посочен в договора

Права на Наемателя

 • Ако при отдаване на автомобила e имало забавяне по вина на Наемодателя, Наемателя има право да иска увеличаване на периода на наемане с аналогичен период
 • Ако Наемателя не е успял да наеме на време резервирания от него автомобил по вина на Наемодателя, първият е в правото си да иска да му бъде възстановена част от предплатата, съобразена с периода на забавяне. Ако Наемателят се откаже от услугите в следствие на забавяне от страна на Наемодателя следва да му бъде възстановена предплатата
 • Ако Наемодателят не може да предостави автомобил по потвърдена резервация, Наемателят има право да иска безплатен ъпгрейд или връщане на направената от него предплата
 • Никакви други компенсации не се предполагат

Отговорности на Наемателя

 • Да спазва ЗДВП
 • Да осигури сигурност и безопасност на наетия автомобил
 • Да съхранява автомобила надеждно заключен
 • Да върне автомобила в срока, посочен в договора за наем
 • Да заплати всички евентуални глоби и фишове към КАТ и Полиция
 • Да заплати всички разходи в случай на ПТП или кражба (ако не е закупена допълнителна такса „Top Protection“ и не са изпълнени условията по договора за наем)
 • Да покрие стойността на изгубени детайли, аксесоари, ключове, документи, регистрационни табели и друго според ценоразписа
 • Да заплати такса за пушене в автомобила и да покрие разходите за химическо почистване на салона в случай на сериозно замърсяване
 • Да покрие разходите за наем за целия период на престой на автомобила, ако той бъде спрян от движения от КАТ заради нарушаване на ЗДВП от Наемателя

Какво е забранено с наетия автомобил

 • Пушене в автомобила
 • Преотдаване автомобил под наем на трети лица
 • Управляване под въздействие на алкохол или упойващи вещества
 • Самостоятелен ремонт
 • Вземане на участие в състезания
 • Теглене на друго МПС или ремарке
 • Ползване за обучаване на неопитни шофьори
 • Неспазване на заводски спецификации по товароподемност и/или брой пътници
 • Предаване на автомобила на трети лица, непосочени в договора за наем
 • Управление на автомобила извън пътната настилка
 • Превоз на животни, извън специално предназначени за това клетки
 • Използване за търговски цели, осъществяване на платен превоз на хора, стоки и други
 • Използването на автомобила за превоз на незаконно пребиваващи граждани

Отговорности на Наемодателя

 • Наемодателят гарантира класа автомобил. В случай, че Наемодателят не може да предостави автомобил от резервирания клас, той е задължен да предостави автомобил от по-висок клас за неговата сметка или да анулира резервация с пълно връщане на направената от Наемателя предплата
 • Наемодателят гарантира, че предоставеното МПС е технически изправно, има всички необходими документи, малък талон, технически преглед, застраховка „Гражданска Отговорност“ и платена Винетна такса
 • Наемодателят е длъжен да предостави резервирания автомобил за наем на клиента в предварително уговорените дата и час, допускайки нормално забавяне до 30 минути
 • В случай на предплатена потвърдена резервация, Наемодателят е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 4 часа след предварително уточнения час на наемане. След това време, резервацията може да бъде анулирана като «no show» и да отпадне от работния график.
  Изключение се прави за резервациите, които се извършват по предварителна заявка на адрес, различен от адреса на офиса на фирмата. В тези случаи Наемодателя е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 20 минути, след предварително уточнения час на наемане. След това време Наемодателя, не е длъжен да чака Наемателя. Резервацията все пак ще бъде запазена в рамките на 4 часа и след това може да бъде анулирана като "No show" и да отпадне от работния график.
 • Наемодателят, и респективно служители/представители на Наемодателя, не носят отговорност за загуби (директна/индиректна/последваща) на печалба/приход или за разходи, понесени от Наемателя, както и за вреди, понесени от наемателя или от други лица, настъпили в резултат на или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение при предоставяне на автомобил. Наемодателят не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от МПС.

Права на Наемодателя

 • Наемодателят запазва правото си да откаже предоставянето на услугите си на Наемателя от съображения за сигурност при технически причини свързани с резервирания автомобил. Наемодателят се задължава да възстанови платените от Наемателя суми за непредоставената услуга.
 • Наемодателят има право да прекрати договора предсрочно и да си върне автомобила, ако:
  • Наемателят нарушава условията на договора
  • Наемателят е извършил измама, за да получи автомобила
  • Автомобилът е изоставен
  • Автомобилът не е върнат в уговорения срок и място, посочени в договора
  • МПС е повредено
  • Наемодателят или служител на Полицията или друг компетентен орган има основания да смята, че шофирането на Наемателят (или шофирането на оторизирания водач) може да представлява реална опасност за него самия и/или за всяко друго лице
 • Нормалната експлоатация на наетия автомобил относно изминат пробег е 150 км средно на ден за срока на наема. При установяване на потребление надхвърлящо нормалната експлоатация на автомобила, Наемодателят запазва правото си да прекрати предоставената услуга, както и да не предоставя услугите си на Наематели, които при предходни наеми доказано са надхвърлили нормалната екслоатация определена от Наемодателя.

Всички цени са с включен ДДС
Телефон за обслужване на клиенти: 0700 89 050 или 0890 170 170
Вижте пълните условията за наем на автомобили тук.
Вижте условията за наем на лекотоварни автомобили тук.
Посетете нашата страница с често задавани въпроси тук.