Информация относно COVID-19

Наеми извън страната

Леки автомобили

Top Rent A Car предлага на своите клиенти възможността да посетят съседни държави с кола под наем.

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Депозитът се удвоява. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна. Не се приема депозит в брой при наеми извън страната.

Клас автомобил
SIPP Код
Административна
такса
Депозит
с карта
Депозит
в брой
PROMO, EDMV, EDMR, EWMR50 €300 €не се прилага
HDMV, CFMR, EDAR60 €400 €не се прилага
HDAR60 €600 €не се прилага
DDMV80 €400 €не се прилага
FWMR, IVMR, IDAR80 €600 €не се прилага
FDAR80 €1200 €не се прилага
FVMR, CFAV, CFAR, IFAR100 €800 €не се прилага
FFAD120 €2000 € с кр. картане се прилага
LDAR120 €1600 € с кр. картане се прилага

При наеми извън страната не се приема депозит в брой.

Наеми с излизане в чужбина до други страни в Европа, са възможни при индивидуално разглеждане на запитването и само след изричното одобрение на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта.

След потвърждение от страна на Top Rent A Car, Наемателят е длъжен да изпрати най-малко 3 работни дни преди началото на наема сканирано четливо копие на шофьорска книжка и паспорт за издаване на необходимите документи. Възможно е да има ограничения.

Информация за SIPP кодовете можете да намерите ТУК.

Товарни бусове и лекотоварни автомобили

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция). За други страни в Европа се изготвя индивидуална оферта. Начислява се еднократна административна такса с ДДС в зависимост от наетия клас превозно средство. Депозитът се удвоява, както следва:

Клас превозно средство
SIPP Код
Административна
такса
Депозит
с кредитна карта
Депозит
в брой
MKMR 50 € 200 € не се прилага
EKMR 60 € 200 € не се прилага
CKMR 80 € 200 € не се прилага
IKMR 100 € 400 € не се прилага

При наеми извън страната не се приема депозит в брой.

Галерия