Наеми извън страната

Леки автомобили

Top Rent A Car предлага на своите клиенти възможността да посетят съседни държави с кола под наем.

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна. Депозитът се удвоява, както следва:

Клас автомобил
SIPP Код
Административна
такса
Депозит
с карта
Депозит
в брой
EDMV, EDMR, EWMR50 €300 €600 €
HDMV, CFMR, EDAR60 €400 €800 €
HDAR60 €600 €1200 €
DDMV80 €400 €800 €
FWMR, IVMR, IDAR80 €600 €1200 €
FDAR80 €800 €1600 €
FVMR, CFAV, CFAR, IFAR100 €800 €1600 €
FFAD120 €2000 € с кр. картане се прилага
LDAR120 €1600 € с кр. картане се прилага

Наеми с излизане в чужбина до други страни в Европа, са възможни при индивидуално разглеждане на запитването и само след изричното одобрение на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта.

След потвърждение от страна на Top Rent A Car, Наемателят е длъжен да изпрати най-малко 3 работни дни преди началото на наема сканирано четливо копие на шофьорска книжка и паспорт за издаване на необходимите документи. Възможно е да има ограничения.

Информация за SIPP кодовете можете да намерите ТУК.

Товарни бусове и лекотоварни автомобили

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция). За други страни в Европа се изготвя индивидуална оферта. Начислява се еднократна административна такса с ДДС в зависимост от наетия клас превозно средство. Депозитът се удвоява, както следва:

Клас превозно средство
SIPP Код
Административна
такса
Депозит
с кредитна карта
Депозит
в брой
MKMR 50 € 200 € 400 €
EKMR 60 € 200 € 400 €
CKMR 80 € 200 € 400 €
IKMR 100 € 400 € 800 €

Галерия