Наеми извън страната

Леки автомобили

Top Rent A Car предлага на своите клиенти възможността да посетят съседни държави с кола под наем.

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Депозитът се удвоява. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна. Не се приема депозит в брой при наеми извън страната. Пълномощните се издават със срок на валидност до края на наема, но не повече от от 25 дни. При наем на автомобил с пълномощно за излизане в чужбина по-дълъг от 25 дни, клиента трябва да заплати още веднъж таксата за пълномощното в пълен размер.

Клас автомобил
SIPP Код
Административна
такса
Депозит при закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
Депозит без закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
ECMR, EDMR70 €400 €800 €
EDAE70 €500 €1000 €
HDMV, HDMR80 €500 €1000 €
CDMR, DDMV, HDAR, HDAV80 €600 €1200 €
CDAR80 €800 €1600 €
IDMR, HDAE90 €600 €1200 €
DDAV, CFAV90 €800 €1600 €
IVMR100 €600 €1200 €
CFAR, DFAR, IDAH, IWAH110 €800 €1600 €
DDAE, CDAE110 €1000 €2000 €
FVMR, FDAR, FWAR, SFAR, IFAR, RFBR120 €1000 €2000 €
PDAR150 €1000 €2000 €
LDAR150 €1400 € с кр. карта2800 € с кр. карта
WDAR, UFAR, FFAD150 €2000 € с кр. карта4000 € с кр. карта

Наеми с излизане в чужбина до други страни в Европа, са възможни при индивидуално разглеждане на запитването и само след изричното одобрение на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта.

След потвърждение от страна на Top Rent A Car, Наемателят е длъжен да изпрати най-малко 1 работен ден преди началото на наема сканирано четливо копие на шофьорска книжка и паспорт за издаване на необходимите документи. Възможно е да има ограничения.

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Товарни бусове и лекотоварни автомобили

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция). За други страни в Европа се изготвя индивидуална оферта. Начислява се еднократна административна такса с ДДС в зависимост от наетия клас превозно средство (Излизането извън страната с MKMR не се разрешава). Депозитът се удвоява, както следва:

Клас превозно средство
SIPP Код
Административна
такса
Депозит
EKMR 80 € 400 €
CKMR 100 € 600 €
IKMR 120 € 800 €

Галерия