Информация относно COVID-19

Наеми извън страната

Леки автомобили

Top Rent A Car предлага на своите клиенти възможността да посетят съседни държави с кола под наем.

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Депозитът се удвоява. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна. Не се приема депозит в брой при наеми извън страната.

Клас автомобил
SIPP Код
Административна
такса
Депозит при закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
Депозит без закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
EDMR, EWMR50 €300 €600 €
HDMV, HDMD, CDMR60 €400 €800 €
HDAR, HDAV60 €500 €1000 €
DDMV80 €400 €800 €
IDMR, FWMR, IVMR, DDAV, IDAR80 €600 €1200 €
CFAV, DFAR100 €600 €1200 €
FVMR, CFAR100 €800 €1600 €
SFAR, FDAR, FWAR, IFAR100 €1000 €2000 €
LDAR*120 €1400 € с кр. карта2800 € с кр. карта
FFAD120 €1500 € с кр. карта3000 € с кр. карта

При наеми извън страната не се приема депозит в брой.

Наеми с излизане в чужбина до други страни в Европа, са възможни при индивидуално разглеждане на запитването и само след изричното одобрение на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта.

След потвърждение от страна на Top Rent A Car, Наемателят е длъжен да изпрати най-малко 3 работни дни преди началото на наема сканирано четливо копие на шофьорска книжка и паспорт за издаване на необходимите документи. Възможно е да има ограничения.

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Товарни бусове и лекотоварни автомобили

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция). За други страни в Европа се изготвя индивидуална оферта. Начислява се еднократна административна такса с ДДС в зависимост от наетия клас превозно средство. Депозитът се удвоява, както следва:

Клас превозно средство
SIPP Код
Административна
такса
Депозит при закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
Депозит без закупено
допъл. покритие
TOP PROTECTION
MKMR 50 € 100 € 200 €
EKMR 60 € 100 € 200 €
CKMR 80 € 100 € 200 €
IKMR 100 € 200 € 400 €

При наеми извън страната не се приема депозит в брой.

Галерия