Наеми извън страната

Леки автомобили

Top Rent A Car предлага на своите клиенти възможността да посетят съседни държави с кола под наем.

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна. Не се приема депозит в брой при наеми извън страната. Пълномощните се издават със срок на валидност до края на наема, но не повече от от 25 дни. При наем на автомобил с пълномощно за излизане в чужбина по-дълъг от 25 дни, клиента трябва да заплати още веднъж таксата за пълномощното в пълен размер.

Клас автомобил SIPP Код Административна такса Депозит при закупено допъл. покритие TOP PROTECTION Депозит без закупено допъл. покритие TOP PROTECTION Депозит при закупено допъл. покритие PREMIUM PROTECTION
ECMR, EDMR80 €400 €1200 €20 €
EDAE80 €500 €1500 €20 €
HDMV, HDMR90 €500 €1500 €20 €
CDMR, DDMV, HDAR, HDAV90 €600 €1800 €20 €
CDAR, CWAR90 €800 €2400 €20 €
IDMR, HDAE100 €600 €1800 €20 €
DDAV, CFAV100 €800 €2400 €20 €
IVMR110 €600 €1800 €20 €
CFAR, DFAR, IDAH, IWAH120 €800 €2400 €20 €
DDAE, CDAE, CTAR120 €1000 €3000 €20 €
FVMR, FDAR, FWAR, SFAR, IFAR, RFBR, FDAD130 €1000 €3000 €20 €
PDAR160 €1000 €3000 €20 €
LDAR160 €1200 € с кр. карта3600 € с кр. карта20 €
WDAR, UFAR, FFAD160 €1600 € с кр. карта4800 € с кр. карта20 €

Наеми с излизане в чужбина до други страни в Европа, са възможни при индивидуално разглеждане на запитването и само след изричното одобрение на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта.

След потвърждение от страна на Top Rent A Car, Наемателят е длъжен да изпрати най-малко 1 работен ден преди началото на наема сканирано четливо копие на шофьорска книжка и паспорт за издаване на необходимите документи. Възможно е да има ограничения.

Информация за SIPP кодовете можете да намерите тук.

Товарни бусове и лекотоварни автомобили

Възможни са при предварителна заявка и одобрение за съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция). За други страни в Европа се изготвя индивидуална оферта. Начислява се еднократна административна такса с ДДС в зависимост от наетия клас превозно средство (Излизането извън страната с MKMR не се разрешава). Депозитът е както следва:

Клас превозно средство
SIPP Код
Административна
такса
Депозит
EKMR 90 € 600 €
CKMR 110 € 800 €
IKMR 130 € 1000 €

Галерия