Общи условия на онлайн играта „ПРОМО ИГРА”


1. ОРГАНИЗАТОР И ПРАВИЛА НА ИГРАТА.

Организатор на онлайн играта „ПРОМО ИГРА” („Играта“) е МОДУЛ ЕООД, М-т Чанлъка, ПИ № 00182.45.47, Аксаково 9154, България, ЕИК: 103846775, наричан още “Организаторът” или „Top Rent A Car“.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА.

Играта се организира и провежда на територията на България в периода от 09:00 ч. на 01.01.2023 г. до 09:00 ч. на 31.12.2023 г. на Instagram профила на Top Rent A Car (https://www.instagram.com/toprentacar.bulgaria/). Всяко участие, описано в механизма на играта в точка 4, след този период няма да бъде считано за валидно.

3. НАГРАДИ.

Чрез участието си в Играта, Участникът може да спечели:
 1. Награда за съществуващи клиенти - възстановяване на стойността на последно използваната рент-а-кар услуга от Top Rent A Car на равностойност до 7 наемни дни. Ако е за по-дълъг срок, само първите 7 дни стават безплатни. Наградата покрива само наемната цена на автомобила, без допълнителни екстри, глоби, такси и т.н.
 2. Награда за лица, които не са клиенти на Top Rent A Car - предоставяне на ваучер за използване на рент-а-кар услуга от Top Rent A Car до 7 наемни дни. Ваучерът може да бъде използван за класове: икономичен, компактен и електрически. Ваучерът покрива само наемната стойност на автомобила, без допълнителни екстри, глоби, такси и т.н. При използване на ваучера за по-кратък срок от 7 наемни дни, разликата в стойността не се възстановява. Телефон за резервация за използване на ваучера: 0890 170 170

4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА.

За да може да спечели наградата, посочена в точка 3, Участникът е необходимо:
 1. Да попълни вярно регистрационната форма в промо страницата на линка: https://toprentacar.bg/win
 2. Всеки участник трябва да има публичен Instagram профил.
 3. Да си направи снимка, позирайки с автомобил на Top Rent A Car и да я качи в своя Instagram профил
 4. Да спомене/отбележи Instagram профила на Top Rent A Car (@toprentacar.bulgaria) в текста/снимката на своята публикация.
 5. Снимките трябва да отговарят на темата на играта – позиране с автомобил на Top Rent A Car.
 6. Броят на снимките, с които участник може да се включи в играта е неограничен.
 7. Печелившата снимка ще бъде изтеглена чрез томбола на случаен принцип, в която ще бъдат включени всички участници, които отговарят на условията.
 8. Участието в тази игра е публично и с това участникът се съгласява неговото/нейното име на неговия/нейния Instagram профил или лични имена да бъдат видими за всички в публикациите, обявяващи победителите.
 9. За да може снимката да участва в тегленето, участникът трябва да продължи да следва Instagram профила на Top Rent A Car (https://www.instagram.com/toprentacar.bulgaria/) и да запази своята публикация със снимката на своя Instagram профил и да е тагнал Instagram профила на Top Rent A Car до 31.12.2023 г. включително.
 10. Top Rent A Car ще избере допълнителни 2 снимки при всяко месечно теглене като резерви в случай, че някой от вече избраните изтрие публикацията си, махне тага на Instagram профила на Top Rent A Car от публикацията си, спре да следва Instagram профила на Top Rent A Car или не отговаря на едно или повече от условията за участие описани в секция 4 в този документ.

5. ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ.

 1. Организаторът трябва да се свърже с победителите чрез имейл съобщение на подадения от всеки победител имейл в момента на попълване на регистрационната форма. Организаторът следва да получи от всеки един победител следната необходима лична информация (Потвърждение на GDPR споразумение за събиране на лични данни; Instagram ID; Имейл адрес, за да получи наградата си.)
 2. Всеки победител трябва да отговори на получения мейл в рамките на 72 часа от получаването му. Ако някой от победителите не отговори в този срок, той губи правото си на наградата и организаторът ще се свърже с втория резервен участник.
 3. За да бъде обявен като победител и да получи наградата си всеки победител трябва да продължи да следва Instagram профила на Top Rent A Car (https://www.instagram.com/toprentacar.bulgaria/) и да запази своята публикация със снимката на своя Instagram профил и да е тагнал Instagram профила на Top Rent A Car до 31.12.2023 г. включително.
 4. Наградите не могат да бъде заменени.
 5. Наградите ще бъдат преведени на победителите (резервите) в рамките на 10 работни дни спрямо датите по-долу чрез банков превод. Ако победителя не е клиент на Top Rent A Car, то той ще получи ваучер за рент-а-кар услуга до 7 наемни дни. Ваучерът може да бъде използван за класове: икономичен, компактен и електрически. Ваучерът покрива само наемната стойност на автомобила, без допълнителни допълнителни екстри, глоби, такси и т.н. При използване на ваучера за по-кратък срок от 7 наемни дни, разликата в стойността не се възстановява.
 6. Всеки победител има право да изиска своята награда само, ако е предоставил в срок, необходимата лична информация на организатора (Потвърждение на GDPR споразумение за събиране на лични данни; Instagram ID; Имейл адрес;)

6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

 1. Месечните победители ще бъдат обявени в Instagram профила на Top Rent A Car (https://www.instagram.com/toprentacar.bulgaria/) всеки първи понеделник на месеца, съответно:
  • Победителя за януари 2023 - обявява се на 06.02.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за февруари 2023 - обявява се на 06.03.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за март 2023 - обявява се на 03.04.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за април 2023 - обявява се на 01.05.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за май 2023 - обявява се на 05.06.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за юни 2023 - обявява се на 03.07.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за юли 2023 - обявява се на 07.08.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за август 2023 - обявява се на 04.09.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за септември 2023 - обявява се на 02.10.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за октомври 2023 - обявява се на 06.11.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за ноември 2023 - обявява се на 04.12.2023 (16:00 часа)
  • Победителя за декември 2023 - обявява се на 03.01.2024 (16:00 часа)
 2. Организаторът си запазва правото да не извърши теглене на печеливш участник ако за съответния календарен месец има по-малко от 15 участници в играта. В такъв случай награда се тегли на следващия месец.
 3. В случай на технически затруднения в www.instagram.com, поради обстоятелства, които не зависят от организатора, обявяването на победителя ще бъде направено, след като бъде намерено и приложено решение за възникналите трудности.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

 1. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира участник по собствена преценка, ако е установено несъответствие с тези общи условия; в случай на установена манипулация в играта чрез създаването на фалшиви профили с цел участие в играта; в случай на публикация, свързана с играта или не, която съдържа неподходящо (порнографско или насилствено съдържание, показва голи тела или голи части от тялото, сексуални/нецензурни сцени или жестове; хомофобско, расистко или сегрегиращо съдържание, изображения, символи и жестове) съдържание или съдържание в разрез със законите и разпоредбите в страната.
 2. Играта се организира и провежда само на територията на Република България.
 3. В Играта не може да участват служители на организатора или техни роднини.
 4. Организаторът си запазва правото да промени Общите условия по всяко време, като ще обяви това на официалния Instagram профил на Top Rent A Car: https://www.instagram.com/toprentacar.bulgaria/
 5. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, в случай че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в Промоцията, нарушаване на Общите условия на Играта и/или форсмажорни обстоятелства.
 6. Прекратяването на играта преди крайният й срок, според точка 7.5., ще бъде обявено на Instagram профилa на Top Rent A Car: https://www.instagram.com/toprentacar.bulgaria/
 7. Организаторът не носи отговорност за какъвто и да е вид загубена информация, свързана с Играта в Instagram.
 8. Организирането, представянето, провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Meta Platforms Inc.
 9. С участието си в Играта всички участници се съгласяват, че името на профила им в Instagram, техните коментари и публични Instagram профили, може да бъдат използвани за създаване на информираност за Играта.
 10. С участието си в Играта всички участници декларират, че са прочели и са съгласни с Общите условията и всички други промени, които може да са направени по-късно.
 11. С участието си в играта, всеки участник декларира, че човекът на качената от него снимка, участваща в играта, е той самият. Участникът се съгласява Top Rent A Car да използва качената снимка в маркетингови активности на компанията.
 12. Участникът се съгласява Top Rent A Car да използва предоставените снимки в маркетингови активности на компанията като рекламни клипове, дигитални страници, социални мрежи, нюзлетъри, печатни материали и други подобни маркетингови активности, за неограничен период!

8. ЛИЧНИ ДАННИ.

 1. Личните данни на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и Правилата за поверителност на Top Rent A Car, достъпни на: https://toprentacar.bg/декларация-за-поверителност/
 2. Организаторът е администратор на лични данни, събирани във връзка с Промоцията. Данните, които идентифицират Организатора в качеството му на администратор, и координатите за връзка с него, са посочени в точка 1 по-горе.
 3. Във връзка с участието в Играта, Организаторът обработва следните данни, които Участниците предоставят при участието си в Играта.
  • Име на профила в Instagram
  • Профилна снимка във Instagram
  • Instagram ID на потребителя;
  • Качената снимка от потребителя;
  • Имейл адрес
 4. Във връзка с изпращането на наградата, Организаторът обработва следните данни, които Участникът предоставя след евентуална победа в гласуването:
  • Потвърждение на GDPR споразумение за събиране на данни;
  • Име на профила в Instagram
  • Профилна снимка във Instagram
  • Instagram ID на потребителя;
  • Имейл адрес
 5. Предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо изискване за участие в Промоцията, в противен случай участието няма да бъде възможно.
 6. Организаторът ще обработва горепосочената лична информация на Участниците единствено с цел администриране на Играта, а именно – да се организира и установи изпълнението на условията на Играта и да се предостави наградата в нея.
 7. Правното основание за обработване на личните данни е необходимостта от изпълнението на договор, по който Участник е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор (това са настоящите Общи условия, които определят нашите договорни отношения с Участниците). Организаторът може да обработва лични данни на Участници и на основание свое законово задължение, когато такова е приложимо.
 8. Данните ще се съхраняват за срок до три месеца след предоставянето на наградите, освен в случаите на законово изискване за по-дълъг срок за съхранение (например данъчни и счетоводни изисквания). Събраните лични данни от спечелилите Участници ще се използват за период не по-дълъг от 3 месеца, след тяхното получаване.
 9. Качените снимки на потребителя ще се съхраняват в срок до 24 месеца от датата на качване.
 10. Участниците имат следните права във връзка с обработването на личните им данни по повод Промоцията:
  • (а) да отправят запитване до Top Rent A Car дали техни лични данни се обработват и да получат копие от тях, както и информацията във връзка с обработването;
  • (б) да поискат коригиране на неточни лични данни, отнасящи се до тях, както и право непълни лични данни да бъдат попълнени;
  • (в) да получат личните данни, които ги засягат и които са предоставили на Top Rent A Car, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат; ако поискат и това е технически осъществимо, Top Rent A Car може да прехвърли тези данни на друг администратор, посочен от Участника;
  • (г) да поискат изтриване на лични данни, отнасящи се до тях, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; когато са били обработвани незаконосъобразно; или когато трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение на Top Rent A Car;
  • (д) да поискат ограничаване на обработването, когато оспорват точността на личните данни, за срок, който позволява на Top Rent A Car да провери точността на данните; когато обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; и когато Top Rent A Car не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Участникът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • (е) да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на личните им данни нарушава приложимото законодателство. Компетентният надзорен орган за България е Комисията за защита на личните данни.
 11. Участниците могат да упражнят правата си по букви (а) – (д) по-горе, като подадат заявление за упражняване на съответното право по който от следните начини е по-удобен за тях:
  • (а) по електронен път на следния адрес: https://toprentacar.bg/контакти; или
  • (б) по пощата на адреса на кореспонденция на Дружеството: гр. Варна кв. "Чайка” 16В, Варна 9000, България.
 12. Заявлението Ви трябва да съдържа следната информация:
  • (а) информация, която позволява на Top Rent A Car да идентифицира Участника;
  • (б) предпочитан начин на комуникация с Участника;
  • (в) описание на искането.
 13. Top Rent A Car ще предостави информация относно действията, предприети във връзка с подадено заявление, в срок от един месец от получаването му. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията на съответния Участник.
 14. Top Rent A Car може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на Участник или допълнително уточняване на заявлението му.
 15. Личните данни на Участниците могат да бъдат предоставени от Организатора на на подизпълнители и доставчици на услуги, ангажирани от Организатора във връзка с организирането на Промоцията; на счетоводители, данъчни консултанти или експерти, при необходимост от изпълнение на задължения на Организатора; на органи на власт при спазване на законоустановения ред; на адвокати или правни консултанти в случай на спорове или в рамките на други правни процедури.
Общите условия на онлайн играта „ПРОМО ИГРА” са актуализирани на 01.01.2023 г.