Ръководство за използване на 3G WiFi устройството


Включете устройството, като задъжите POWER бутона за 5 сек.

име на мрежа: toprentacar-wifi
парола: top12345

Възможни проблеми при използването на 3G WiFi устройството:

1. Не можете да намерите WiFi мрежата на 3G WiFi устройството:
Решение: Задръжте “refresh” бутона за 5-10 секунди (картинка 2).
Безжичната мрежа на рутера се казва "toprentacar-wifi" . Ако не се вижда на вашия таблет/лаптоп/смартфон, трябва да се уверите, че WiFi модулът на 3G бисквитката е включен. На дисплея горе в средата трябва да има скала за силата на обхвата на WiFi мрежата (картинка 1 – 1). Ако тази скала не се вижда, задръжте “refresh”бутона за 5-10 секунди (картинка 2), за да пуснете WiFi модула.


2. В случай, че устройството не може да отвори нито една странница, въпреки че сигналът на мрежата е силен (картинка 1 – 2), възможната причина за това e достигнат лимит на трафика. Можете да заредите допълнителен трафик (пакет от 10 GB) на адрес http://turbo.lp.telenor.bg
Зареждането на допълнителен пакет 10 GB е напълно безплатно и няма да ви бъдат начислена никаква допълнителна такса.

Необходимо е линкът да се зареди през устройство, което е свързано към интернет през 3G WiFi рутера!
Ако трафикът е изчерпан при отварянето на страницата ще видите съобщение „0 оставащи мегабайти” и опция за закупуване на 10 GB. Моля, изберете тази опция!

1. WiFi мрежа
2. Сила на сигнала

картинка 1картинка 2