Спечели безплатен 5-дневен наем на Tesla Model S 75D

Пълни условия на играта

1.Организатор на кампанията.

Играта "Спечели безплатен 5-дневен наем на Tesla Model S 75D" се организира от Top Rent A Car, наричана за краткост Организатор.

2.Механизъм на играта.

Играта се провежда по време на събитието Sofia Motor Show 2019 (12.10-20.10.2019). Посетителите могат да се включват чрез попълването на талон на място, съдържащ име и фамилия, имейл и телефон на Участника, след което попълненият талон за участие се пуска в специална за целта урна, разположена на изложбената площ на фирмата, в Зала 5, Inter Expo Center. Всеки посетител има право да участва еднократно в томболата.

С предоставянето на своите данни Участникът се съгласява с Условията на играта и дава изричното си съгласие за това, личните му данни (име и фамилия, имейл и телефон да бъдат обработвани и администрирани от Top Rent A Car за целите и във връзка с провеждане на кампанията, както и с цел да бъдат изпращани рекламни съобщения до него. От своя страна Организаторът гарантира, че няма да ги предоставя данните на участниците на трети лица и ще ги съхранява според законовите изиквания за това.

Участникът има право по всяко време да оттегли съгласието си, като изпрати уведомление в свободен текст до Организатора, както и да поиска информация относно обработването на личните си данни и свързаните с това права, като се обърне към Организатора.

3.Право на участие.

Освен гореописаните процедури, за да участва в играта и да се възползва от наградата: безплатен 5-дневен наем на автомобил Tesla Model S 75 D, Участникът трябва да отговаря на следните изисквания:

3.1. Минимална възраст: 25 години

3.2. Шофьорски стаж минимум 5 години

3.3. Да притежава валидни документ за самоличност и шофьорска книжка към момента на използване на наградата.

3.4. Служители на фирмата и техни роднини нямат право на участие в играта.

4.Излъчване на победител.

4.1. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип сред всички участници на 20.10.2019 г. в 17:30 часа на щанда на Top Rent A Car в Зала №5. Тегленето ще бъде излъчвано на живо в профилите на компанията във Фейсбук и Инстаграм.

4.2. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившият Участник в срок до 3 работни дни след датата на изтегляне на печелившия участник. Лично се счита уведомление на електронния адрес е-maill и обаждане на телефонния номер, посочени за контакт от Участника в талона. Уведомлението съдържа инструкции за получаване и използване на наградата. Публично се счита съобщението на Сайтовете на Организатора. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимки да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал за маркетингови цели на Организатора, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Томболата, да използва предоставените от печелившия участник в Томболата данни на интернет адрес https://toprentacar.bg/ и на Фейсбук страница https://www.facebook.com/TopRentACarBulgaria

4.3. Печелившия участник изрично, неотменимо и безусловно се съгласява, че задължително условие за да получи спечелената награда, е да бъде сниман при връчването ѝ, както и че Организаторът има право, с цел популяризиране резултатите от Томболата, да използва предоставените от печелившия участник в Томболата данни на интернет адрес: https://toprentacar.bg/, на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/TopRentACarBulgaria/,в Инстаграм профила: www.instagram.com/toprentacar.bg/, аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично.

4.4. В случай, че обявеният Победител не установи контакт с Организатора във връзка с наградата в срок от 10 календарни дни се счита, че той се отказва от нея. В такъв случай Организаторът има право да излъчи друг Победител сред участниците по същата процедура.

5.Ползване на наградата.

5.1. Наградата може да бъде използвана по предварителна заявка от страна на Победителя през желан период от време в срок до 6 месеца след обявяването му.

5.2. В случай на ангажираност на автомобила за желания период, Организаторът си запазва правото да съгласува с Победителя друг период за използване на наградата.

5.3. Автомобилът Tesla Model S 75D се предоставя на Победителя за безплатен наем задължително с приемо-предавателен протокол и подписана от него Декларация за отговорност и може да бъде използван само на територията на Република България.

5.4. Победителят има ангажимент да опази предоставения автомобил при ползването от щети, повреди, както и да го паркира на разрешени, защитени и сигурни места.

5.5. Победителят е длъжен да поеме отговорност за евентуални неизправности, липси или забележки по автомобила след неговото ползване. Победителят ще бъде уведомен подробно за начина на стопанисване на автомобила при предаването на приемо-предавателен протокол.

5.6. Организаторът се ангажира да предостави автомобила за ползване в добро техническо състояние.

5.7. Победителят няма право да предоставя правото на ползване на автомобила на трети лица.

5.8. Победителят няма право да заменя наградата - безплатен 5-дневен наем на автомобил Tesla Model S 75D с паричната стойност на услугата.

5.9. Организаторът запазва правото си при необходимост да променя Условията на играта, налични на https://toprentacar.bg/безплатен-наем-тесла, като следва да обяви промените в блога на компанията.