Въвеждат се нови пътни знаци

На 04.02.15 Правителството прие правилник за прилагана на ЗзДП и въведе 3 нови пътни знака. Добре е шофьорите на МПС да се информират своевременно за значението на тези знаци. Ето кои са те и за какво сигнализират.

Знаци

  • Знак Е24 – този знак информира шофьорите за участъци от пътното платно с наличие на такива камери (стационарни или мобилни);
  • Знак Д7a – с този знак се означава начало на скоростен път;
  • Знак Д8a – с този знак се означава край на скоростен път;
  • Изискването за скоростен път е той да бъде с минимум 2 ленти в посока, както и секции за принудително спиране. Разрешената скорост по такъв тип пътища е до 120 км/ч.

  • 120

    Максимална скорост – 120 км/ч!

Тук може да научите още полезна информация за измененията в правилника за прилагане на закона за движението по пътищата: http://www.mrrb.government.bg

Източник: http://fakti.bg