Архитектурен резерват с. Боженци

Боженци

Легенда за Боженци

Боженци е старо село. Село на 600 години. Легендата разказва, че с падането на Търновград, оттам с близките си побягнала и баба Божена – издънка от царевите родове. Приел ги Балкана в това закътано и благословено от Бога място, дал им вода за пиене, дърво и камък за къщи и зидове, приласкал ги с меки зими и прохладни лета – и ето го село Боженци.
Оттогава в Боженци почнали да се случват всекидневни чудеса: раждали се момичета и момчета, женели се, живеели в труд и радост и си тръгвали от тоя свят, за да почиват в мир.
А имало и истински чудеса. Веднъж, като бил в Търново, боженкалията Иван Топала дочул, че една кадъна си е навехнала глезена и пашата търси някой да й го оправи. Но както бил обещал, че ще даде мило и драгона лечителя, така имал и условие – да не докосва кадъната с ръка.
Иван назобил коня си, ала не му дал да пие. Накарал хората на пашата да нагласят кадъната отгоре и да й вържат краката под корема на животното, а после ги завел при чешмата. От изпитата вода конят почнал да се подува и крачето на кадъната изпукало – оправило се. За награда Иван Топала поискал от турчина черква за селото…

От 1964 г. Боженци, с неговите стотина къщи и седем-осем обществени сгради е обявено за архитектурно-исторически резерват. То се посещава целогодишно от много любители на старината. Тук се провеждан официални срещи, конференции, научни симпозиуми. Боженци е един от предпочитаните обекти в системата на българския и международния туризъм.